KHN richtlijnen voor openstelling horeca

 

KHN heeft een protocol horeca opgesteld met richtlijnen voor de horeca tijdens de coronacrisis. Daarin staat onder meer dat vier gasten samen aan een tafel mogen zitten zonder dat ze op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven. De regionaal geldende noodverordening is echter leidend.

 

KHN heeft de protocollen gisteren bekendgemaakt en met haar leden gedeeld. Volgens de branchevereniging gaat het om een ‘levend document’ dat aangepast wordt naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland. Het document is tot stand gekomen in samenwerking met horecaondernemers, VNO-NCW/MKB Nederland, het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en McKinsey. Naar de landelijke opgestelde richtlijnen, kunnen veiligheidsregio’s afwijken en hun eigen (aanvullende of aangepaste) voorwaarden hanteren. Ook met de gefaseerde opening, blijft het voor de meeste horecaondernemers een verliesgevende operatie, dus de aanvullende noodsteun waar KHN voor pleit blijft essentieel.

 

Richtlijnen horeca

In het protocol staat dat het om maximaal 4 personen aan een tafel gaat, behalve als het gezin/huishouden betreft dat uit meer dan 4 personen bestaat. Dat is dus de uitzondering op de maximaal 4 personen. Ook aan een bar mogen maar maximaal 4 personen naast elkaar staan of zitten, met een uitzondering voor grotere huishoudens. Echter de regionaal geldende noodverordening is hierin leidend en kan een ander maximaal aantal personen toestaan. In dat geval geldt de bepaling in de noodverordening.

 

 

Reserveringen

Cafés en restaurants mogen voorlopig uitsluitend werken met reserveringen. Even spontaan ergens binnen lopen zit er dus nog niet in. Echter, reserveren aan de deur voor binnenkomst is ook reserveren. Bij binnenkomst moeten de gasten tevens hun handen wassen of ontsmetten met handgel en voordat een gast echt naar binnen mag, vindt er een controlegesprek plaats. 

Veel vragen over openstelling horeca per 1 juni: KHN geeft uitleg

 

Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaatsgevonden, mogen medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel of aan de bar de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan de tafel of bar zitten. Reinig stoelen, tafels en menukaarten grondig.

 

Instrueer medewerkers over de hygiënische maatregelen die zij in acht moeten nemen, voorzie in hygiënische hulpmiddelen, bijvoorbeeld desinfecterende middelen, mondkapjes en handschoenen. En maak bij het afscheid zoveel mogelijk gebruik van contactloos betalen.

 

Restaurants, cafés, bioscoopzalen, concertzalen en theaters mogen vanaf 1 juni binnen , maximaal 30 mensen ontvangen, inclusief personeel en ook onder voorwaarden:

 • Gasten moeten reserveren voor een tafel binnen.  
 • Reserveren aan de deur voor binnenkomst is ook reserveren, mits triage wordt toegepast en het maximum van 30 personen binnen en de afstand van 1,5 meter niet in het geding is.
 • Uiteraard geldt de 1,5 meter afstand, zorg voor 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij de tafels van elkaar zijn gescheiden middels een scherm.
 • Aan de voorkant vindt een controlegesprek plaats om te kunnen schatten of er risico’s zijn. Het is natuurlijk cruciaal dat mensen die check vooraf wel heel serieus nemen.

Per 1 juni mogen ook de terrassen weer open onder twee voorwaarden:

 • Iedereen zit aan een tafeltje
 • Tafels 1,5 meter afstand hebben

Voor hotels gelden geen andere restricties dan er nu zijn. Hotel-restaurant voor publiek van buiten (zonder logies) gelden dezelfde regels als voor restaurants en cafés. Deze voorwaarden geven direct een limiet aan het aantal personen op het terras.
De 1,5 meter geldt voor iedereen dus ook voor personeel. Hoe groter het terras hoe meer tafels. Voor het terras blijven verder de regels van de gemeente van applicatie. Die kunnen in overleg tussen de KHN-afdeling en de gemeente worden aangepast.

 • De ondernemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de regels op zijn locatie(s). Hij mag de gast die zich niet aan de regels houdt de toegang ontzeggen of verwijderen.
 • Ondernemers zullen de hoofdregels moeten communiceren en handhaven.
 • Als er meerdere en afzonderlijke locaties op een terrein of gebouw zijn is strikte scheiding van routes noodzakelijk en mag er geen groepsvorming zijn. Verder gelden per locatie dezelfde restricties zoals reserveren, triage bij binnenkomsten en maximum aantal personen en 1,5 meter afstand.
 • Als er binnen geen garantie op 1,5 meter afstand kan zijn, kunnen harde aanvullende maatregelen worden getroffen zoals het plaatsen van scheidingswanden.
 • Het meer mensen naar binnen halen, mag geen doel zijn. Reserveren en toelaten van groepen is niet toegestaan omdat het strijdt met te veel mobiliteit en groepsvorming.
 • Voor binnen is er geen eis om aan tafel te zitten. Dat ligt bij restaurants voor de hand. Voor cafés is zitten aan de bar, of aan statafels geen belemmering, mits reserveren, triage, hygiëne en 1,5 meter afstand.
 • Het reserveren maakt het ook mogelijk de krappe capaciteit over meerdere shifts in delen, mits reserveren, triage, maximumaantal personen en 1,5 meter afstand.
 • Reserveren van groepen is in strijd met het uitgangspunt om groepsvorming te voorkomen.
 • Het terras is niet aan reserveren gebonden. Wel geldt aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand.
 • Mensen op het terras kunnen niet naar binnen zonder triage (vragen en check naar klachten) en 1,5 meter afstand, mits het aantal van 30 personen binnen niet wordt overschreden (toezicht!)

Voor de keuken geldt het volgende:

 • Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten de handen
 • Voorkom permanente kruislijnen
 • Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden
 • Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd. Uitzonderingen: als er een goede afscheiding wordt gerealiseerd of er dagelijks een controlegesprek plaatsvindt met de medewerkers over de gezondheid voor aanvang van de werkzaamheden en gezond worden bevonden.

 

Voor leveranciers

 • Houd 1,5 meter afstand van de medewerkers die de goederen in ontvangst nemen
 • Kom niet aan de deur met verkoudheids- en/of griepklachten
 • Laad de goederen uit en zet deze op een daarvoor aangewezen plaats inclusief pakbon en neem zelf 1,5 meter afstand van deze plek
 • Informeer de ondernemer over de maatregelen die jij als leverancier neemt om besmetting te voorkomen.